Căn cứ Nghị định số 20/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số và Nghị định số 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Theo đề nghị của Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Bộ Y tế ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BYT ban hành Danh mục dị tật và bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con.

Tư vấn luật hôn nhân gia đình - Điều kiện sinh con thứ ba theo quy định mới

 

Căn cứ Nghị định số 20/2010/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số và Nghị định số 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Theo đề nghị của Cục Quản lý khám, chữa bệnh. Bộ Y tế ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BYT ban hành Danh mục dị tật và bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con.

Theo Thông tư số 03/2014/TT_BYT , Bộ y tế đưa ra danh sách gồm 19 chương các dị tật và bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác đị việc sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con của các cặp vợ chồng.

Theo đó, nguyên tắc để thực hiện danh mục như sau:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba đã có một hoặc hai con đẻ bị mắc một trong các dị tật, bệnh hiểm nghèo thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này phải được Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hội đồng Giám định y khoa Trung ương xác định.


2. Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa Trung ương chịu trách nhiệm về kết luận xác định dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền trong Danh mục của một hoặc hai con đẻ của cặp vợ chồng sinh con thứ ba khi có đơn đề nghị giám định của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân.


3. Căn cứ các quy định của pháp luật về giám định y khoa, Hội đồng giám định y khoa Trung ương hướng dẫn thống nhất việc áp dụng các quy định pháp luật về quy trình, hồ sơ giám định theo quy định của Thông tư này.

Theo Bộ Y tế , trong trường hợp các dị tật và bệnh hiểm nghèo nằm ngoài danh mục, khi có cơ sở khoa học cần thiết, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ thành lập Hội đồng khoa học tư vấn và quyết định bổ sung vào danh mục.

Như vậy những cặp vợ chồng đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc phải một trong các bệnh hiểm nghèo nêu trên (đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận) có thể sinh thêm con thứ 3 mà không vi phạm quy định về dân số.

Trên đây là tư vấn của Hãng luật IMC về Điều kiện sinh con thứ ba theo quy định mới. Mong những tư vấn của chúng tôi có thể giải đáp được những thắc mắc của Quý khách.

 Bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ:

Hãng luật IMC

Điện thoại: 0166.593.9999

Địa chỉ: Phòng 1107, Tháp A, Tòa Nhà 173 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email  : bienpq@interimc.org.vn

Website: www.interimc.org.vn

Hãng luật IMC : Uy tín – Chất lượng - Hiệu quả - Bảo mật

IMC Nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các vụ án: Dân sự - Kinh tế - Hôn nhân gia đình – Hành chính – Tài chính – Bất động sản – Sở hữu trí tuệ - Lao động – Đầu tư…637    


Bình luận của bạn.