Ngày 22/04/2013, Bộ Công thương đã ban hành thông tư số 08/2013/TT-BTC quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. IMC trân trọng giới thiệu một số nội dung quan trọng của thông tư này liên quan tới “thủ tục sửa đổi, bổ sung cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.

Ngày 22/04/2013, Bộ Công thương đã ban hành thông tư số 08/2013/TT-BTC quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
      IMC trân trọng giới thiệu một số nội dung quan trọng của thông tư này liên quan tới “thủ tục sửa đổi, bổ sung cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.
  1. Sửa đổi thông tin đăng kí.
a, Hồ sơ bao gồm
  • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu MĐ – 5 kèm theo Thông tư này;
  • Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp (bản chính).
              b, Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm a. khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ mới , đồng thời thu hồi Giay phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp.
  1. Sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ.
a,Hồ sơ gồm:
-   Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu MĐ-5 kèm theo Thông tư này;
- Tài liệu liên quan đến sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ;
- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua kết quả làm việc của Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế trong trường hợp doanh nghiệp điều chỉnh tăng quy mô của cơ sở bán lẻ tới mức phải thực hiện quy định về kiểm tra nhu cầu kinh tế theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.
- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo mẫu BC-3 ban hành kèm theo Thông tư này;
- Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do;
- Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp (bản chính).
              b, Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Công Thương. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
      Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương gửi ý kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình.
      Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ mới theo mẫu GP-2, đồng thời thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp.
  1. Bổ sung hoạt động của cơ sở bán lẻ.
a,Hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu MĐ-5 kèm theo Thông tư này;
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện chi tiết nội dung bổ sung;
- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa đã được cấp phép theo mẫu BC-3 ban hành kèm theo Thông tư này;
- Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do;
- Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp (bản chính).
          b, Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Công Thương. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
           Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương gửi ý kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình.
            Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ mới theo mẫu GP-2, đồng thời thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp.
          Với đội ngũ chuyên gia tư vấn và luật sư có chuyên môn vững vàng; cùng với lòng tận tâm trong công việc, chúng tôi tin rằng Luật IMC là vị thế tốt nhất để hỗ trợ quý khách hàng thực hiện các thủ tục kinh doanh của mình. Nếu quý khách hàng có thêm bất cứ yêu cầu nào; xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ: HÃNG LUẬT IMC
 
Điện thoại:       04.62.697.972  / 0166.593.9999
                      04.62.915.925  / 0917.19.65.65
Địa chỉ: Phòng 1107, Tháp A, Tòa Nhà 173 Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, Hà Nội
 
         Emai: bienpq@interimc.org.vn   -   thanh6666.@yahoo.com
 
Hãng luật IMC: Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả - Bảo mật
 
IMC nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự trong các vụ án: Dân sự - Kinh tế - Hôn nhân gia đình – Hành chính – Bất động sản – Sở hữu trí tuệ - Lao động – Đầu tư....
 


520    


Bình luận của bạn.

Đôi chút về hãng luật IMC

Đơn vị thành viên

Văn phòng công chứng Vĩnh Xuân