Thứ nhất: người lao động chưa đạt yêu cầu và có nhu cầu xin gia hạn thời gian thử việc
Điều 27 Bộ Luật Lao động 2012 quy định “chỉ được thử việc 1 lần”, thời gian thử việc không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên và không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. 
Đối với công việc khác thời gian thử việc không quá 6 ngày làm việc.
Bởi vậy, gia hạn hoặc kéo dài thời gian thử việc là không được phép cho dù xuất phát từ nhu cầu của NSDLĐ hay nguyện vọng của NLĐ.
Điểm mới đáng lưu ý là thời gian thử việc được quy định cụ thể theo “ngày” nghĩa là bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ lịch chứ không phải ngày làm việc.
Trên thực tế, hầu hết NSDLĐ đều nắm rõ quy định về thử việc, tuy nhiên, do kết quả thử việc chưa đánh giá được sự phù hợp của nhân viên nên hai phía cùng có nhu cầu gia hạn thời gian thử việc. Tuy nhiên, việc gia hạn này là vi phạm pháp luật lao động và NSDLĐ là bên gánh chịu trách nhiệm pháp lý nặng nề nếu bị NLĐ kiện ra tòa án lao động.
Thứ hai: khái niệm “thời gian thử việc phản ánh được năng lực của nhân viên”, chú ý:
- NSDLĐ cần đưa ra những mục tiêu rõ ràng có thể đo đếm được (có thể thông qua các KPI) và đảm bảo nhân viên hiểu được những mục tiêu đó.
Phân công người hỗ trợ cho nhân viên mới trong thời gian thử việc để họ có thể nhận được sự giúp đỡ khi cần thiết và phát huy hết khả năng của mình.
Nên xem xét kết quả đạt được theo định kỳ (ví dụ 2 tuần/lần) để có hành động kịp thời, ví dụ nếu nhân viên thử việc liên tục không đạt yêu cầu thì có thể thông báo chấm dứt thử việc ngay trước khi hết thời hạn thử việc.
NSDLĐ thông báo kết quả thử việc cho nhân viên trước khi thời hạn thử việc kết thúc.
Cuối cùng, mọi quyết định liên quan đến đánh giá thử việc cần thực hiện bằng văn bản.
---------------------------------------------
Để được tư vấn về Lao động – Việc làm miễn phí ! xin liên hệ:
Hãng Luật IMC: Phòng 1107, tháp A, tòa 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
HOTLINE: 0462.915.925 / 0936.346.805


649    


Bình luận của bạn.

Đôi chút về hãng luật IMC

Đơn vị thành viên

Văn phòng công chứng Vĩnh Xuân