So với các dự án đầu tư ngoài khu công nghệ cao, các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao phải đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe hơn. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là vì khu công nghệ cao là một khu vực đặc thù, được lập ra để đáp ứng mục tiêu phát triển các ngành công nghệ cao, đồng thời dự án đầu tư vào khu công nghệ cao cũng nhận được nhiều ưu đãi hơn các dự án ngoài khu công nghệ cao nên pháp luật cũng quy định điều kiện chặt chẽ hơn với các dự án đầu tư ngoài khu công nghệ cao. Vậy dự án nào được đầu tư vào khu công nghệ cao?

Điều kiện đầu tư vào khu công nghệ cao

Điều kiện đầu tư vào khu công nghệ cao - Hãng Luật IMC

Để giúp các nhà đầu tư hiểu thêm về điều kiện này, IMC xin đưa ra một số tư vấn sau:
 1.Lĩnh vực hoạt động của dự án phải thuộc các lĩnh vực công nghệ cao được khuyến khích đầu tư theo quy định tại Điều 5 Luật Công nghệ cao, bao gồm:
a) Công nghệ thông tin, truyền thông và phần mềm tin học;
b) Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế;
c) Công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác, cơ – điện tử và tự động hóa;
d ) Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano;
đ) Công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới;
e) Một số công nghệ khác.
2. Sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển là sản phẩm công nghệ cao được tạo ra từ công nghệ thuộc Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có tỷ trọng giá trị gia tăng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm;
b) Có tính cạnh tranh cao và hiệu quả kinh tế – xã hội lớn;
c) Có khả năng xuất khẩu hoặc thay thế sản phẩm nhập khẩu;
d) Góp phần  nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.
3. Chi cho nghiên cứu – phát triển của dự án
a) Tổng chi cho nghiên cứu – phát triển được thực hiện tại Việt Nam chiếm tỷ lệ không dưới 5% tổng doanh thu hàng năm hoặc chi hoạt động nghiên cứu – phát triển thực hiện tại Việt Nam chiếm tỷ lệ không dưới 1% tổng doanh thu hàng năm.
b) Nội dung chi nghiên cứu – phát triển và nội dung chi hoạt động nghiên cứu – phát triển được quy định  tại Phụ lục 1 kèm theoQuyết định 27/2006/QĐ-BKHCN.
4. Số lao động có bằng đại học trở lên trực tiếp tham gia nghiên cứu – phát triển của dự án phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động của dự án.
5. Dây chuyền công nghệ của dự án phải đạt trình độ tiên tiến, đảm bảo các yêu cầu sau: sản xuất trên dây chuyền được chuyên môn hóa và tổ chức theo phương pháp tự động hóa, trong đó có ít nhất 1/3 (một phần ba) số lượng thiết bị tự động được điều khiển theo chương trình; được bố trí trong không gian làm việc đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
6. Hệ thống quản lý chất lượng của dự án phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế chuyên ngành (ví dụ như ISO 9000/2001, CMM hoặc GMP, v.v.); phải áp dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp bằng máy tính.
7. Dự án phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trong lĩnh vực hoạt động của dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khuyến khích dự án đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường như ISO 14000 hoặc tiêu chuẩn tương đương”.
     Tôn chỉ của IMC là hỗ trợ doanh nghiệp có được sự hiểu biết về pháp lý đúng đắn và cập nhật nhất. Khách hàng của IMC sẽ có được những tư vấn chuyên nghiệp để áp dụng một cách chuẩn mực các quy định của pháp luật vào các công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, các giải pháp pháp lý tối ưu là những gì IMC sẽ đem lại cho khách hàng có nhu cầu.
      Chất lượng công việc và sự hài lòng của quý khách luôn là mục tiêu hàng đầu mà IMC hướng tới.
 
             Bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ: HÃNG LUẬT IMC
 
Điện thoại: 04.62.697.972  / 0166.593.9999
                  04.62.915.925  / 0917.19.65.65
            Địa chỉ: Phòng 1107, Tháp A, Tòa Nhà 173 Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, Hà Nội
 
                   Emai: bienpq@interimc.org.vn   -    thanh6666.@yahoo.com
 
Hãng luật IMC: Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả - Bảo mật
 


517    


Bình luận của bạn.

Đôi chút về hãng luật IMC

Đơn vị thành viên

Văn phòng công chứng Vĩnh Xuân