Số lần ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc có thời hạn dưới 12 tháng

Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định các loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) như sau: 1. HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: a) HĐLĐ không xác định thời hạn; b) HĐLĐ xác định thời hạn (từ đủ 12 tháng đến 36 tháng)

311    

Quyền lợi về BHYT, BHXH của người lao động trong Công ty cổ phần hóa

Bảo hiểm y tế là các quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động các nguồn tài lực từ sự đóng góp của những người tham gia bảo hiểm để hình thành quỹ bảo hiểm, và sử dụng quỹ ... Bảo hiểm y tế là các quan hệ kinh tế gắn liền với việc huy động các nguồn tài lực từ

354    

Phương án sử dụng lao động khi doanh nghiệp sáp nhập

Điều 6, Nghị đinh 44/2013/NĐ – CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Phương án sử dụng lao động quy định như sau:

366    

Chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa

Chế độ ưu đãi đối với người lao động là một vấn đề cần được quan tâm khi doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Trong mục đích cổ phần hóa doanh nghiệp, một vấn đề mà nhà nước . Chế độ ưu đãi đối với người lao động là một vấn đề cần được quan tâm khi doanh nghiệp

358    

Tư vấn pháp luật: rà soát văn bản và chính sách lao động trong doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn pháp luật liên quan đến việc rà soát các bản Thỏa ước lao động tập thể áp dụng trong toàn doanh nghiệp, Hợp đồng lao động, các văn bản thỏa thuận bảo mật giữa doanh nghiệp và người lao động, văn bản nội quy lao động trên cơ sở các

360    

Doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH).

374    

Doanh nghiệp Việt Nam có thể trả tiền lương cho nhân viên nước ngoài bằng ngoại tệ?

Doanh nghiệp Việt Nam khi tuyển dụng và sử dụng người nước ngoài vào làm việc không được thanh toán lương bằng ngoại tệ vì lý do sau: Trong các giao dịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam không cho phép niêm yết giá, hoặc

357    

Nhà giáo nghỉ hưu được hưởng trợ cấp

Nhà giáo nghỉ hưu được hưởng trợ cấp

394    


Người lao động sẽ được truy lĩnh tiền chênh lệch lương hưu

Người lao động sẽ được truy lĩnh tiền chênh lệch lương hưu

348