Hướng dẫn lập dự án đầu tư

PHẦN 1: DỰ ÁN ĐẦU TƯ Dự án đầu tư xây dựng công trình là gì? Tại sao phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình? Việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình có gì khác với lập Báo cáo nghiên cứu khả thi? Đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân thì quy định như thế nào? Chúng tôi xin đưa ra phương pháp lập dự án đầu tư để quý vị có thể tham khảo. Thông qua bài viếtHướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng.

1207    

Quy trình lập dự án đầu tư xây dựng

Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình để xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dự án đầu tư được phân thành 3 nhóm A, B, C theo quy mô và tính chất đầu tư hoặc theo nguồn vốn đầu tư. Việc phân loại này sẽ quyết định một dự án sẽ phải thông qua bước lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (nhóm A), lập Dự án đầu tư xây dựng công trình (nhóm B, C), Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình (một số công trình đặc biệt) hay chỉ cần lập Hồ sơ xin cấp phép xây dựng (nhà ở riêng lẻ). Quy trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

967    

Lập dự án đầu tư

I.Dự án đầu tư là gì? • Nếu xét về mặt hình thức,dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động, chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. • Nếu xét về mặt nội dung, dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau được kế hoạch hoá nhằm đạt được các mục tiêu đã định bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng các nguồn lực xác định. • Nếu xét trên góc độ quản lý, dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo ra các kết quả tài chính, kinh tế – xã hội trong một thời gian dài. • Dự án là một chuỗi các hoạt động liên kết được tạo ra nhằm đạt kết quả nhất định trong phạm vi ngân sách và thời gian xác định. • Dự án là tập hợp các thông tin chỉ rõ chủ dự án định làm gì, làm như thế nào và làm thì được cái gì?

557    

Thâu tóm dự án Bất Động sản : đón sóng “ ngoại binh”

Các nhà đầu tư ngoại dường như tỏ ra lấn lướt trong các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) dự án bất động sản gần đây, báo hiệu một làn sóng “ngoại binh” quay trở lại thị trường cùng với những thương vụ M&A đình đám.

568    

Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư

CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ Đối với nhà đầu tư trong nước Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Đối với nhà đầu tư nước ngoài Dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

506    

Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư

1. Các dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư * Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện * Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng trở lên thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện * Dự án do Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư

517    

Thủ tục thành lập dự án đầu tư

1- Chủ đầu tư dự án chuẩn bị lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư theo các nộI dung sau: a) Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư b) Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong nước và ngoài nước để xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung ứng thiết bị, vật tư cho sản xuất, xem xét khả năng về nguồn vốn đầu tư và lựa chọn hình thức đầu tư. c) Tiến hành điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng; d) Lập dự án đầu tư. e) Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan thẩm định dự án đầu tư.

522    

Quy định về vốn đối với dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, một trong những vấn đề mà họ quan tâm là vấn đề vốn đầu tư vào dự án. Theo quy định của pháp luật về đầu tư, vốn đầu tư bằng vốn điều lệ cộng với vốn vay. Bên cạnh đó, môt số ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện nay yêu cầu phải có vốn pháp định như kinh doanh bất động sản, kinh doanh một số lĩnh vực tài chính, còn lại, hầu hết các lĩnh vực pháp luật không yêu cầu vốn pháp định

468    

Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Để đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài chúng ta cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư như sau:

506    

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Các dự án không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư: Nhà đầu tư khi điều chỉnh dự án đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh đối với các dự án sau đây:

495    

Đôi chút về hãng luật IMC

Đơn vị thành viên

Văn phòng công chứng Vĩnh Xuân