Để một thương vụ M & A thành công

Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay, để tránh nguy cơ phá sản, một số doanh nghiệp đã lựa chọn giải pháp M&A (mua bán - sát nhập doanh nghiệp). Tuy nhiên, theo thống kê, trên thực tế chỉ có khoảng 20% thương vụ M&A thành công do “khoảng cách” giữa bên mua và bên bán còn quá lớn. Vậy làm thế nào để thu hẹp khoảng cách ấy? Để một thương vụ M&A thành công, bên bán cần chuẩn bị những gì?

422    

Tư vấn sáp nhập Doanh nghiệp trọn gói

Một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Là công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Dịch vụ tư vấn sáp nhập Doanh nghiệp của Luật IMC sẽ đem đến sự hài lòng cho quý vị.

385    

Dịch vụ tư vấn sáp nhập và mua lại

M&A tên tiếng anh là Mergers and Acquisitions (tạm dịch là sáp nhập và mua lại). Như vậy có thể hiểu đơn giản M&A bao gồm hai hoạt động cơ bản là sát nhập và mua lại, và đối tượng chính của hoạt động M&A này là các công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.

459